Правна информация

Отговорен за съдържанието
ski-france.com GmbH

Адрес за кореспонденция
Luitpoldplatz 2, 95444 D-Bayreuth

Контакти
Tel: 0049-921-785187-30 (Немски език)
Tel: 0049-921-785187-20 (Френски език)
Tel: 0049-921-785187-10 (Английски език)
E-mail: info@ski-france.com

Управител
Marko Reiter

Регистрационен съд и регистрационен номер
Окръжен съд Байройт, HRB 4069

Номер по ДДС
DE 229 152 830

Услуги за анализ на интернетпотреблението
ski-france.com GmbH използва Google Analytics, една услуга за анализиране на интернет потреблението от Google, със следните цели - изследване на пазара и оформление на интернет страниците, което посреща нуждите на потребителите. Google Analytics използва Cookies. Те биват запазвани на Вашия компютър и правят възможен анализът на използването на интернет страницата от Ваша страна. Информацията, генерирана чрез Cookies за вашето потребление на интернет старницата (включително псевдонимизирани IP-адреси), се прехвърля и запазва на сървър в Америка, принадлежащ на Google. Google ще използва тези информации, за да може да анализира потреблението Ви на тази интернет страница, да създаде доклади, описващи дейностите Ви в интернет страницата, който да бъдат изпратени на притежателя на страницата за анализ. Възможно е Google да предостави данните Ви на трети лица, ако това е предписано от закон или с цел обработка на данните по поръчка на Google. Google в никакъв случай няма да свърже IP адреса Ви с други данни на Google. Вие можете да попречите инсталирането на Cookies чрез съответните настройки на Вашият интернет браузър. Обаче ние сме длъжни да Ви информираме, че тогава няма да можете да използвате изцяло различни функции на тази интернет станица. Събирането и запазването на данни за в бъдеще може по всяко време да бъде прекратено на следният адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Във връзка с дискусията за инзползването на цели IP адреси от програмите за анализ, ние искаме да Ви съобщим, че тази интернет станица използва Google Analytics с допълнението „_anonymizeIp()“ и по този начин IP адресите биват съкратени за понататъчното преработване. Цел е ограничаването на възможността, IP адресите да бъдат свързвани с единичните потребители.

Busy...